Almere wil een stad zonder afval worden

Almere wil een stad zonder afval worden. Er wordt vandaag de dag veel afval illegaal gedumpt door bedrijven op de gemeentelijke recyclingperrons in Almere. Bedrijven mogen hun afval niet kwijt, maar naar schatting is ongeveer dertig procent van de bezoekers een bedrijf dat restafval, snoeiafval en bouw- en sloopafval komen brengen. De gemeente heeft de situatie altijd gedoogd en niet gehandhaafd. De reden hiervoor was dat ze ondernemers niet teveel in de weg wilden staan met hun bedrijfsvoering, zodat ze een aantrekkelijke vestigingsplaats zijn.

Recycling is de afgelopen tijd meer centraal komen staan in Almere. Huishoudens moeten gestimuleerd worden om afval goed gescheiden in te leveren. Dit zelfde geldt voor bedrijven. De dienst Stadsreiniging heeft in kaart gebracht hoe de situatie is. Op 11 mei zal de gemeenteraad hierover in overleg gaan, zodat er een uitgewerkt voorstel kan komen over hoe de problemen aangepakt gaan worden.

Een mogelijke oplossing voor het illegale afval dumpen van bedrijven is handhavers op de perrons. De schatting is dat er 8,5 miljoen kilo afval per jaar gratis wordt gestort door bedrijven. Dit kost de gemeente een paar ton tot een miljoen euro per jaar. De gemeente laat het afval verwerken en brengt het naar de huisvuilcentrale in Alkmaar om het te laten verbranden. De huishoudens betalen hiervoor via de afvalstoffenheffing.