Samenwerking tussen Suez en Nabuurs

Grondstoffenbedrijf Suez heeft in een persbericht vermeldt de inzameling en verwerking van afvalstromen en recyclebare stromen van drie locaties van logistiek dienstverlener Nabuurs te beheren.

Het eerste bedrijf dat op het nieuwe, duurzame en groene industrieterrein zijn deuren opent is een distributiecentrum van Nabuurs. Suez tekent voor de geschieden inzameling van verschillende afvalstromen zoals restafval en karton.

Nabuurs heeft de ambitie om de CO2-uitstoot en de milieubelasting te verminderen. Hierdoor zetten ze zich in voor een optimale verzameling van afval en duurzame logistiek. Nabuurs is een toonaangevende speler in de logistieke sector. Ze behoort tot een van de grootste logistieke dienstverleners van Nederland. Door de verwerking van talloze productstromen en orders van klanten komen er verschillende soorten restafval en verpakkingsmaterialen vrij.

Suez helpt Nabuurs bij het realiseren van hun ambitie. Ze geven ondersteuning bij de duurzame inzameling en verwerking van afval tegen transparante tarieven. Product specialist national sales van Suez, Loes Bruyn, legt uit dat door middel van een betere afvalscheiding aan de bron de CO2-uitstoot verminderd kan worden. Het huidige restafval kan dan namelijk worden ingezet als grondstof voor nieuwe producten.

De afvalscheiding aan de bron moet wel worden bevorderd. Om dit te realiseren worden er bijvoorbeeld milieu-eilanden ingericht. Aan deze eilanden kunnen medewerkers het afval direct op de werkvloer deponeren in afzonderlijke containers voor onder andere folie en restafval.

Tevens zal de verdere logistiek van afval worden verbeterd. Medewerkers zullen in staat worden gesteld vijf tot zes rolcontainers aan elkaar te koppelen middels een trek-stangcombinatie. De containers kunnen dan vervolgens in één keer afgevoerd worden naar de perscontainers. Suez zal de inzameling, verwerking en recycling van het afval verzorgen.
afval.