Discussie rondom hoeveelheid opgeslagen afval milieustraat Meppel

Er is in de afgelopen weken nogal wat ophef geweest over de grote afvalbergen op het milieustraat van de gemeente Meppel. Al eerder heeft de CDA fractie van de gemeenteraad vragen gesteld aan burgemeester en wethouders over de alsmaar groter wordende afvalbergen. Zij wilden weten of het college hier iets aan ging doen.

Geen problemen
Maar eigenaar van Milieustraat Meppel BV, Albert Talen, trekt zich niet zoveel aan van alle commotie rondom zijn bedrijf. Volgens hem gebruikte de vorige eigenaar Rova maar 10% van de mogelijkheden en hijzelf gebruikt de volle 100%, en is het dus vanzelfsprekend dat er meer afval op het terrein ligt opgeslagen. Volgens hem is alles wat hij doet volledig binnen de vergunningen toegestaan.

Snellere aanvoer dan afvoer
Wel moet Talen toegeven dat hij misschien iets te voortvarend is geweest met het inslaan van afval. Hij was bang dat inwoners van de gemeente Meppel anders naar milieustraten in buurgemeentes zouden gaan. Daarom is de hoeveelheid opgeslagen afval snel opgelopen. Inmiddels heeft Talen een extra vrachtauto aangeschaft om herbruikbaar afval weg te brengen. Toch zal het nog even duren voordat het bedrijf helemaal loopt zoals het moet.

Ook de Regionale Uitvoeringsdienst Drenthe, eerder genaamd de Omgevingsdienst, heeft onderzoek gedaan en laten weten dat de vergunningen niet overschreden worden door de milieustraat. Zolang er geen afval buiten de loods ligt, is het toegestaan. Echter heeft de milieustraat door de snelle aanbreng van afval, en de nog niet optimale afvoer toch wat opslag buiten de loods liggen. Talen laat weten dat dit zo snel mogelijk zal worden afgevoerd.