Water potentiële derde grote energiebron

Het doel van de Energiecoalitie die Rijkswaterstaat en de Unie van Waterschappen is energiekansen in het waterbeheer optimaal benutten. Dit doel zijn ze aangegaan op de Nationale Klimaattop op 26 oktober. Ze willen hiermee de klimaat- en energie ambities versnellen en de potentie van het waterbeheer binnen de duurzame energietransitie in Nederland meer zichtbaar maken. Uit onderzoek blijft namelijk dat, naast wind en zon, water een grote potentiële energiebron is.

Deze ambitie kan op verschillende manieren behaald worden. Door het gebruik van waterkracht en zoet-zout verschillen kan namelijk energie gewonnen worden uit het oppervlaktewater. Ook is warmte- en koude onttrekking uit oppervlaktewater een grote potentiële energiebron. Er is namelijk berekend dat hiermee in 54% van de nationale koudevraag en 12% van de warmtevraag voorzien kan worden.

De Energiecoalitie staat open voor innovatieve (pilot)projecten en zal deze dan ook stimuleren. Ook moet verkent worden hoe water naast wind en zon als derde grote energiebron kan functioneren. Dit zal met de hulp van overheden, bedrijven en stakeholders gebeuren.