Gratis afval brengen in Beilen gaat niet door

Het plan om inwoners eens per maand gratis hun afval te laten brengen naar de milieustraat in Beilen gaat niet door. De raad heeft dit besloten.

Sommige fracties noemden het een sympathieke motie. Fractieleider Charles de Haas heeft de motie ingetrokken, voornamelijk door de kritiek die geuit werd. Er werd onder andere genoemd dat de kosten niet te overzien zijn. Ook kan er een grote drukte bij de milieustraat ontstaan, doordat mensen hun afval op gaan sparen.

De VVD kwam vervolgens met het idee dat buurtschappen aangemoedigd moeten worden om het zwerfafval in hun omgeving zelf op te ruimen. Het originele plan was namelijk vooral bedoeld om zwerfafval te verminderen. Of dit plan uitgevoerd gaat worden is nog onzeker.