Aandacht voor afvalscheiding in Westervoort

De gemeente Westervoort is sinds begin 2016 bezig met het project 'Westervoort (zwerf)afval vrij'. In december 2016 en januari 2017 krijgen basisschoolleerlingen een les van NME Liemers over afval scheiden. Scholen (in samenwerking met de afvalcoach van de gemeente) en sportverenigingen houden hun eigen locatie en omgeving zwerfafvalvrij. Ook zamelen ze drinkpakjes, blikjes en plastic flesjes apart in. Deelnemende partijen krijgen van de gemeente nieuwe afvalbakken, spandoeken en ander pr-materiaal.

De gemeente vind het belangrijk dat kinderen op jonge leeftijd al leren waarom afval scheiden zo belangrijk is. Door optimale afvalscheiding kan de hoeveelheid restafval bij huishouden aanzienlijk verminderen. Hierdoor moet het beeld van afval als wegwerpproduct veranderd worden naar het beeld van grondstof en energie.

Tijdens de gastles leren kinderen welke afvalstromen er zijn en wordt het belang van afvalscheiding uitgelegd. De kinderen worden uitgedaagd om het afval juist te scheiden en leren wat er gebeurd als je iets op straat gooit. De lessen zijn mogelijk door een vergoeding van Sympany, voor het inzamelen van textiel.