Scheiding van plastic afval wel degelijk gelukt

Robbert van Duin, voorzitter van Recycling Netwerk Nederland heeft recentelijk laten weten dat het scheiden van plastic afval mislukt is. Hij zei namelijk dat de impact op het milieu beschamend klein was. Dit zou komen door de kwaliteit van het plastic. Deze kwaliteit is te laag om te kunnen recyclen. Verschillende organisaties laten nu weten dat deze opmerking niet klopt en is gebaseerd op onjuiste cijfers.

De Koninklijke Vereniging voor Afval- en Reinigingsdiensten (NVRD), de Vereniging Afvalbedrijven en het Afvalfonds en de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) stellen dat het scheiden van plastic afval wel degelijk gelukt is. De hoeveelheid gescheiden plastic is de afgelopen jaren namelijk gestegen van 25 kiloton in 2009 naar 162 kiloton in 2014. Wel moeten de ketenpartij eraan werken om de kwaliteit van de plastic stromen omhoog te krijgen.

In Bergen op Zoom heeft wethouder Kammeijer, betrokken bij diverse initiatieven die afvalscheiding stimuleren, aan de gemeenteraad laten weten dat het inzamelen van plastic afval een succes is.