Mobiele milieustraat in Nagele en Marknesse

Vanaf 7 maart kunnen inwoners in Nagele en Marknesse kleine afvalstromen brengen naar de mobiele milieustraat. Hiermee probeert gemeente Noordoostpolder steeds dichterbij de ambitie van de landelijke overheid te komen: van 250 naar 100 kilo restafval per huishouden per jaar. Om hieraan te voldoen startte begin 2017 de nieuwe afvalinzameling in Noordoostpolder. De resultaten zijn positief, maar om het doel helemaal te behalen zijn er meer maatregelen nodig.

Krat of boodschappentas kleine afvalstromen per keer
Uit de jaarlijkse metingen naar de samenstelling van ons restafval, blijkt dat er nog zo’n 45 kilo aan kleine grondstoffen in aanwezig is. Kleine grondstoffen zijn bijvoorbeeld textiel, puin, metaal, hout en elektrische apparaten. Hier valt winst op te behalen. Inwoners kunnen dit soort afval straks naar de mobiele milieustraat brengen. Een krat of boodschappentas per keer. De mobiele milieustraat staat voor de periode van zes maanden, een halve dag per twee weken bij de Spar in Nagele en de Jumbo in Marknesse. De data zijn te vinden in de afvalapp van HVC.

Na zes maanden bekijken we de resultaten van de pilot. Als de resultaten positief zijn, kan de mobiele milieustraat ook worden ingezet in de andere dorpen en bij hoogbouw.