Rekenmodel helpt gemeenten bij recycling

Gemeenten kunnen met het rekenmodel "Grondstof uit Afval" uitrekenen hoeveel gerecyclede grondstoffen er zijn gemaakt uit opgehaald afval. Onderzoeker Ulphard Thoden van Velzen van Wageningen University & Research (WUR) ontwikkelde het rekenmodel Grondstof uit Afval, in opdracht van Kennisinstituut Duurzaam Verpakken (KIDV). Het geeft inzicht in ‘de hoeveelheid secundaire grondstoffen die binnen de gemeente uit ingezameld verpakkingsafval zijn geproduceerd,’ zo schrijft de onderzoeker. Het model geeft inzicht in hoeveel er van elke afvalstroom wordt ingezameld, wat er goed gaat en waar nog winst te behalen is.

Een gemeente vult zelf de beschikbare gegevens in over de hoeveelheden afval- en materiaalstromen, zoals glas of plastic, die ze jaarlijks inzamelen. Net als de samenstelling van het gemengde huishoudelijk restafval. Het model berekent vervolgens hoeveel gerecyclede grondstoffen door de betreffende gemeente wordt geleverd. Met de uitkomsten kunnen gemeenten precies zien wat er goed gaat en wat er beter kan bij het inzamelen van afval. Om daar vervolgens op te kunnen sturen. Thoden van Velzen: ‘Er kan bijvoorbeeld uitkomen dat de scheiding en inzameling van glas goed gaat, maar dat bij papier en karton nog winst te behalen valt. Door de uitkomsten van het model te gebruiken in de communicatie met inwoners, kunnen de gemeenten de motivatie voor het goed scheiden van afval verhogen.’