Afvalscheiding in Nederland steeds beter

Nederland wordt steeds beter in het recyclen van verpakkingsmateriaal. In 2017 werd 78% van het op de markt gebracht verpakkingsmateriaal gerecycled. Vijf jaar geleden lag dat nog op 70%. Daarmee zit Nederland ruim boven eigen en Europese doelstellingen, aldus het Afvalfonds Verpakkingen

De verpakkingsindustrie bekostigt in Nederland de inzameling, verwerking en recycling van verpakkingsmaterialen: glas, papier, kunststof, metaal en hout. Die draagt geld af aan het Afvalfonds, dat de recyclingkosten vervolgens vergoedt. Van de 3,1 mln ton verpakkingen die in 2017 door de industrie op de markt is gebracht, is 2,5 mln ton gerecycled.

Van de verschillende materialen is het recyclepercentage voor papier, kunststof en metaal de laatste jaren nauwelijks veranderd. Dat ligt al jaren boven de doelstelling. Het percentage glas loopt wel op, maar ligt nog steeds onder de doelstelling. Voor hout is het percentage flink gestegen, maar dat komt vooral omdat pallets gemaakt van gerecycled hout worden meegeteld bij zowel het op de markt brengen van hout als bij recycling.

Nederland doet het beter dan andere Europese landen. Het recyclepercentage van Nederland lag de afgelopen jaren boven landen als Duitsland en Frankrijk. Nederland verliest het wel van Belgiƫ, de koploper in Europa. In Belgiƫ werd in 2016 82% van al het verpakkingsafval verwerkt voor hergebruik.