Reko investeert €125 mln in asfalt recycling

REKO, producent van zand, grind en vulstoffen, is in het Rotterdamse havengebied gestart met de bouw van een nieuwe thermische reinigingsinstallatie. Jaarlijks moet deze installatie 1,2 miljoen asfalt omzetten in primaire grondstoffen, elektriciteit en warmte. Met de realisatie is een investering gemoeid van 125 miljoen euro.

Bij de recycling van de reststoffen wordt gebruik gemaakt van thermische reiniging. Daarbij wordt teerhoudend asfalt, in de vorm van korrels (granulaat), en dakleer in een ronddraaiende trommeloven bij temperaturen van 1000⁰ Celsius gereinigd. Alle in het asfalt aanwezige schadelijke stoffen, waaronder polycyclische aromatische koolwaterstoffen (zogenoemde paks), worden in dit proces volledig verbrand.

Deze paks zitten in het koolteer, dat vroeger als bindmiddel in asfalt werd gebruikt. Sinds 1990 geldt er een verbod op de verwerking van koolteer in de productie van asfalt. In Nederland mag teerhoudend asfalt dat vrijkomt bij het onderhoud van wegen niet meer worden gestort of in de productie van nieuw asfalt worden gebruikt.
Nederland was met dat verbod destijds de eerste in Europa. Dit jaar is de Vlaamse overheid gevolgd. Reko zegt de installatie te bouwen met het oog op de ontwikkeling van een internationale markt.

Met de installatie kan REKO straks jaarlijks zo’n anderhalf miljoen ton schoon zand en grind leveren. Bovendien, stelt het bedrijf, levert het een grote bijdrage aan de circulaire economie. “Alles wat REKO verwerkt, hoeft niet gestort te worden. Dat is dus goed voor landschap en milieu. Schepen varen dan niet meer met in het buitenland opgegraven zand en grind maar nemen asfalt mee dat in Nederland, wordt omgezet in schoon zand en grind. Oftewel: de circulaire economie”, verklaart directeur David Heijkoop.

Afhankelijk van de behoefte kan Reko wisselen tussen de levering van elektriciteit of warmte. In de zomer zal de levering van elektriciteit voor de hand liggen, in de winter die van warmte.

Voor de levering van warmte in de vorm van heet water krijgt Reko een aansluiting op het Rotterdamse warmtenet. Voor deze aansluiting levert Havenbedrijf Rotterdam een financiële bijdrage van €1 mln.

De werkzaamheden voor de bouw van de nieuwe thermische reinigingsinstallatie zijn inmiddels gestart. Volgens planning zal de nieuwe installatie midden 2020 in gebruik worden genomen. Door de uitbreiding neemt het aantal medewerkers van REKO toe van 120 tot 140.