Inzameling luiers in Nijkerk van start

Inwoners van Nijkerk kunnen binnenkort hun luiers bij de milieustraat en op andere inzamelpunten inleveren zodat de luiers kunnen worden gerecycled. Zoals eerder aangekondigd wordt een fabriek gebouwd waarmee de luiers kunnen worden verwerkt. Het gescheiden inzamelen van luiers wordt gezien als een extra mogelijkheid om de hoeveelheid restafval te verminderen en meer hergebruik te stimuleren. Uit onderzoek in de gemeente Nijkerk bleek dat bijna 10 procent van het afval uit luiers bestaat. Met het gescheiden inzamelen wil de gemeente voldoen aan de landelijke doelstelling om de hoeveelheid restafval in 2020 minder dan 100 kg per jaar per inwoner te laten zijn. Op het huishoudelijk afval dient tevens een recyclepercentage van 75 procent te worden gehaald.

ARN in Weurt zal de luiers volgens een nieuw proces gaan verwerken. Naar verwachting zal de nieuwe fabriek in december worden opgestart. Om dit mogelijk te maken kunnen inwoners van Nijkerk vanaf nu al luiers op de milieustraat inleveren. Mogelijk wordt het aantal inleverpunten in de toekomst uitgebreid zodat het ook mogelijk is om luiers bij de kinderdagverblijven en verzorgingshuizen in te leveren.