Kringloopbranche groeit

De Branchevereniging Kringloopbedrijven Nederland (BKN) geeft aan dat de 200 bij de organisatie aangesloten kringloopwinkels het aantal klanten en de winkelomzet afgelopen jaar met 4% zagen stijgen. In 2016 was ook al sprake van een stijging.

De branche groeit op alle vlakken: het aantal kringloopwinkels nam het afgelopen jaar met 7% toe, de ingezamelde spullen met 5% en de omzet met 4%. BKN stelt dat de populaire VPRO serie "Het Succes van de Kringloopwinkel" heeft bijgedragen aan de omzetstijging.

Reinders van BKR denkt dat de kringloop branche voorlopig nog niet is uitgegroeid. “Het wordt weliswaar een flinke uitdaging voldoende mensen te vinden om de steeds grotere hoeveelheden spullen te sorteren, de winkels te bevoorraden én leuk in te richten, maar gezien de toenemende aandacht voor klimaat, de circulaire economie en de populariteit van vintage, verwacht ik niet dat alleen de vraag naar tweedehands spullen zal blijven stijgen, maar ook het aantal mensen dat bij de kringloop wil werken zal toenemen”.