Veel afval gestort op stortplaats Heerenveen

Afvalverwerkingsbedrijf Omrin heeft afgelopen jaar veel asbest en andere moeilijk verwerkbare afvalsoorten binnengekregen, zoals verontreinigde grond en industrieel afval. Hierdoor is er bijna de dubbele hoeveelheid afval gestort op de stortplaats in Heerenveen. De verwachting was dat er 120.000 ton afval gestort zou worden. Dit is echter 217.000 ton geworden.

Meer afval naar de stort
Op de stortplaats bij Ecopark De Wierde in Heerenveen stort Omrin afvalsoorten die niet te recycling zijn of op een andere manier kunnen worden verwerkt. Deze stortplaats is de enige in Friesland die nog wordt gebruikt.
Een verklaring voor de toenemende afvalstort is dat de economie weer aantrekt, waardoor er automatisch meer afval geproduceerd wordt. Ook worden steeds meer stortplaatsen gesloten of accepteren minder soorten afval.
Ook is het storten voor Omrin financieel aantrekkelijk, aangezien particulieren en bedrijven geld betalen om hun afval te mogen storten.

Verwachtingen
Wel gelden er strikte regels op de stortplaats. Het afval moet goed afgesloten zijn en de maximaal toegestane storthoogte is 24 meter. Echter is deze hoeveelheid in Heerenveen nog niet bereikt. De verwachting is dan ook dat de stortplaats nog meerdere jaren gebruikt kan worden. Ook dit jaar verwacht Omrin weer een grote hoeveelheid stortafval, zo tussen de 200.000 en 250.000 ton.