Barneveld zet chemische bestrijdingsmiddelen in

De Japanse duizendknoop is een woekerplant die zo agressief is dat het kabels, wegen, riolering en funderingen beschadigt. In Barneveld heeft men erg veel overlast van deze plant. Hij is nu op 55 locaties binnen de gemeente gesignaleerd. Daarom heft de gemeente besloten om vanaf eind augustus t/m oktober de groei van deze plant drastisch te bestrijden. En wel met chemische bestrijdingsmiddelen.

Gevaarlijk voor mens, dier en milieu
Barneveld gaat voor de bestrijding het middel glyfosaat gebruiken, ook wel bekend als Roundup. Dit bestrijdingsmiddel is een aantal jaar geleden uit de verkoop gehaald omdat het schadelijk kan zijn voor mensen, dieren en het milieu. Het is in verband gebracht met de ziekte van Parkinson, zenuwaandoeningen, hormonale verstoringen en kanker.

Alternatieve methodes
Gemeentefractie Pro┬┤98 wil daarom dat de gemeente een milieuvriendelijke manier van bestrijden kiest. De fractie stelt de aanpak van bodemdeskundige Theo Portegijs voor. Hij heeft een bestrijdingsmethode ontwikkelt waarbij wortels herhaaldelijk gedeeltelijk uit de grond worden getrokken met een machine tot de plant te verzwakt is en afsterft. Een andere methode van Portegijs is de woekerplanten doden met kokend water en stoom. Deze twee methodes worden in Amersfoort momenteel ingezet.
Echter vind het gemeentecollege van Barneveld deze manieren niet effectief genoeg en te arbeidsintensief. Wel overweegt de gemeente om de milieuvriendelijke methodes op sommige plekken in te gaan zetten.

Particulieren die snoeiafval van de Japanse duizenknoop hebben, mogen dit bij het restafval op de milieustraat van gemeente Barneveld brengen.