Omrin maakt grote stappen op gebied van duurzaamheid

Het afvalinzameling en -verwerkingsbedrijf Omrin heeft vorig jaar een duurzaam jaar gehad. Het bedrijf heeft grote stappen gezet in de richting van een circulaire economie maar heeft ook financieel gezien een goed jaar gedraaid.

De Omrin probeert de schakels in de ketens van materialen te sluiten. Hiervoor is een intensieve samenwerking met andere bedrijven en personen belangrijk. Omrin werkt samen hiervoor onder andere met overheden, het bedrijfsleven, het onderwijs en de burger zelf. De missie van het bedrijf is om de wereld mooier en schoner te maken, op een financieel verantwoorde manier. Doordat iedereen consumeert, blijft de stroom van afval gestaag doorgaan. De uitdaging is om een oplossing te vinden voor deze constante afvalstroom. Dit doet Omrin met de vijf stappen aanpak. De stappen zijn: Afval voorkopen, hergebruik van producten, bronscheiding waar het moet, na-scheiding van restafval en het produceren van duurzame energie van afval.