Pogingen plastic recycling grootste oorzaak voor zwerfafval in zeeën en oceanen

Een rapport van de Global Warming Policy Foundation (GWPF) in Londen heeft conclusies laten blijken die tegenstrijdig zijn met de huidige denkwijze rondom de aanpak van het plastic afvalprobleem. De auteur van het rapport, volksgezondheidsexpert dr. Mikko Paunio, stelt dat het verbranden van afval zelfs beter zou zijn dan dit proberen te recyclen. De vele pogingen om plastic afval te recyclen zijn volgens hem een van de belangrijkste oorzaken van het zwerfvuil in de zeeën en oceanen.

Van Europa naar Azië
Het plastic zwerfafval in de zeeën en oceanen is voornamelijk afkomstig uit Azië en Afrika. Het is ‘lekkage’ van Aziatische afvalverwerkingsbedrijven of afval dat niet wordt ingezameld maar simpelweg in de natuur en in rivieren wordt gedumpt. Maar het grootste deel van dit afval is oorspronkelijk afkomstig uit Europa. Europa transporteert grote hoeveelheden afval naar Azië voor recycling, maar zo’n 20% van dit afval belandt alsnog in het milieu.
Het probleem dreigt nu helemaal uit de hand te lopen volgens Paunio, aangezien China een importverbod heeft ingesteld en het afval dus naar andere aziatische landen gaat die een nog slechter milieucontrole hebben. Hoe meer afval Europa naar Azie stuur voor ‘recycling’, hoe meer afval uiteindelijk in de wateren zal belanden.

Beter verbranden dan zwerven
Daarom zegt Paunio dat we het afval beter direct kunnen verbranden. In Europa kan dit op een manier die maar een zeer kleine impact op het milieu heeft. Dit is vele malen beter dan wanneer het afval gaat zwerven in de natuur. Echter is het beleid van Europa erop gericht de koolstof uitstoot te verlagen om de aardopwarming tegen te gaan, waardoor minder afval verbrand mag worden.