Inwoners Land van Cuijk en Boekel gaan meer betalen voor afval

Inwoners van de vijf gemeenten die onder Land van Cuijk en Boekel vallen gaan meer betalen voor het wegbrengen van hun afval. De regio kwam door hogere verwerkingskosten van het afval in 2017 zo’n 7 ton tekort. De gemeente laat weten dat de verwerkingskosten voor afval toenemen omdat er meer afval wordt ingezameld. Met name de inzameling van plastic afval stijgt sterk door de aandacht die dit krijgt, waardoor de prijs van de verwerking hiervan ook oploopt.

Prijswijzigingen
De prijs voor het brengen van hout, gips, grond, puin, harde kunststoffen en grof tuinafval naar de grote milieustraat, de groenstraat in Haps of de minimilieustraten wordt per 1 augustus 7,50 euro per halve kuub. Deze afvalsoorten zijn nu nog gratis te brengen. De prijs voor het brengen van grof huishoudelijk restafval, dakleer en C-hout gaat van 12 euro naar 15 euro per halve kuub. Zestien andere afvalstroming kunnen ook na 1 augustus nog tot 2 kuub gratis worden weggebracht.
Toch is de omgevingsdienst van Cuijk, die de afvalinzameling coordineert in de regiogemeenten, niet bang voor een toename van afvaldumpingen door de prijsverhogingen.

Duurdere afvalzakken
Ook blauwe afvalzakken voor huishoudelijk restafval worden duurder. De verwachting is dat in 2019 de prijst voor een 60 liter zak met 25 cent zal stijgen en voor een 30 liter zak met 75 cent. Doordat de inwoners van de gemeenten hun afval beter scheiden blijft er minder restafval achter. Dit heeft geleid tot een daling van de verkoop van afvalzakken wat weer minder inkomsten voor de gemeente oplevert.

Half juli ontvangen alle 41.000 huishoudens in het Land van Cuijk en Boekel een brief en een flyer thuis met meer informatie over de veranderingen.