Milieustaat Oss ondergaat grote verbouwing voor betere afvalscheiding

De milieustraat aan de Maaskade in gemeente Oss zal het komende half jaar flink verbouwd gaan worden. De gemeente investeert 2,2 miljoen euro om afvalscheiding en -hergebruik te verbeteren. Hierdoor zal de gemeente dit bedrag naar verwachting op termijn vanzelf terugwinnen. De vernieuwde milieustraat levert ook zes extra banen op. Ook de samenwerking met de kringloopwinkel wordt verbetert.

Geen restafval
Medewerkers van de milieustraat in Oss vinden regelmatig materialen op plekken waar het niet thuishoort. Zou vond Leo Janssen onlangs een stoel bij het restafval. Dit hoort niet. Als de stoel nog bruikbaar is kan hij verkocht worden in de kringloopwinkel die naast de milieustraat gelegen is. Anders wordt hij uit elkaar gehaald om het hout en ijzer apart in te zamelen. Dit bespaart verwerkingskosten en levert zelf nog wat op.

Drie rijbanen
De vernieuwde milieustraat heeft bij de ingangspoort drie rijbanen. Links is voor bezoekers die enkel groenafval, grond of puin komen brengen. Rechts is voor bezoekers die nog (deels) herbruikbare goederen komen leveren. Deze gaan naar de kringloopwinkel om te worden verkocht of de materialen worden gebruikt om nieuwe producten van te maken. Deze baan is ook voor het leveren van witgoed. Deze goederen worden door Wecycle gerecycled. Voor deze taak neemt de gemeente zes mensen met een afstand tot de reguliere arbeidsmarkt aan. De middelste rijbaan leidt naar het duurzaamheidsplein waar 32 verschillende soorten afval ingeleverd kunnen worden. Ook hier zal iemand nog eens extra controleren of er geen herbruikbare materialen voor de kringloopwinkel tussen zitten.

Voor een goed doel
Inwoners van gemeente Oss en Landerd kunnen het komende jaar rekenen op langere wachttijden bij de milieustraat, aangezien deze gewoon geopend blijft tijdens de verbouwingen. Maar hierbij hebben zij wel het vooruitzicht op een beter functionerende en milieuvriendelijkere milieustraat. Het uiteindelijk doel is om de hoeveelheid restafval terug te brengen van 2400 naar 800 ton per jaar.