Verbod op lozen van schadelijke gassen door binnenvaarttankers

Provincie Overijssel heeft, net als zeven andere Nederlandse provincies, getekend voor een landelijk verbod op het lozen van schadelijke stoffen in de open lucht door binnenvaarttankers. Het verbod op het lozen van deze gassen wordt in 2020 van kracht.

Binnenvaarttankers laten tijdens het varen hun schadelijke restgassen ontsnappen aan de open lucht. Door het lozen van deze gassen daalt de luchtkwaliteit en het schaadt de gezondheid van mensen. Dit gebeurt vooral in het westen van het land, rondom grote rivieren en in havens.

Duurzame toepassing voor gassen
Naast dat de nieuwe wet het lozen van gassen verbiedt, is het ook gericht op het vinden van een duurzame toepassing voor de gassen om zo de circulaire economie te bevorderen. Wanneer hergebruik niet mogelijk is kunnen schepen de gassen lozen bij ontgassingsinstallaties aan land en op het water.

Geleidelijke invoer
De wet wordt niet direct ingezet op alle gassen maar wordt geleidelijk aan uitgebreid. In 2020 komt er en verbod op het lozen van motorbrandstoffen en benzeen. In 2022 geldt het ook voor stoffen die voor meer dan 10% uit benzeen bestaan. Vanaf 2023 geldt het verbod voor alle 25 schadelijke stoffen die door schepen vervoerd worden. Het doel is dat dit zal leiden tot 98% minder uitstoot in het jaar 2023.