Stichting ICT Milieu bereikt goede resultaten ICT recycling

De stichting ICT Milieu heeft in 2017 maar liefst 9,8 miljoen kilo aan ICT-afval ingezameld via Wecycle. Van deze hoeveelheid is uiteindelijk 82% gerecycled en daardoor opnieuw gebruikt. Hiermee is er 13.900 ton CO-2 uitstoot bespaard. Dit blijkt uit resultaten van de ICT Milieumonitor.

Stichting ICT Milieu is verantwoordelijk voor de inzameling en verwerking van ICT-afval van consumenten. Stichting Wecycle voert deze inzameling uit. Wecycle heeft meer dan 10.000 inzamelpunten door Nederland in gemeenten, winkels waar elektrische apparaten te koop zijn, kringloopwinkels, scholen en kinderboerderijen.

Percentages gestegen
De resultaten zijn zeer verbetert ten opzichte van het jaar 2016. Toen werd nog maar 76% van het ingezamelde ICT-afval gerecycled. De teruggewonnen grondstoffen uit ICT-afval zijn met name metalen en plastics. Deels hiervan dient het als nieuwe grondstof en deels voor energieopwekking.

Recycling van professionele apparatuur
WEELabEx is een initiatief van ICT Milieu om ook ICT-afval van bedrijven in te zamelen voor recycling. Met dit initiatief kan professionele apparatuur op een gecertificeerde en geregistreerde wijze verwerkt worden. WEEELabEx voldoen aan alle Europese regels voor inzameling, opslag, transport, verwerking, recycling en hergebruik van e-waste.