Drugsafval naar de milieustraten in Brabant

De vele dumpingen van drugsafval in de provincie Brabant vormen een probleem. Zowel voor de natuur door alle schadelijke stoffen die in bossen en velden terecht komen, maar ook de kosten voor het opruimen van dit afval lopen uit de hand.

Suggesties voor oplossingen
Verschillende instanties treffen maatregelen om de dumpingen van drugsafval tegen te gaan en de daders op te sporen. Dit heeft tot op heden weinig succes opgeleverd. Zwaardere interventies zoals het inschakelen van het leger of het inzetten van drones werden deze week geopperd.
De organisatie Changing Perspective ziet een andere, gemakkelijkere oplossing: De identificatieplicht bij de gemeentelijke milieustraten afschaffen. Zo kunnen drugscriminelen zonder problemen drugsafval afleveren bij de milieustraat. Dit afval valt namelijk onder klein chemisch afval vanwege de oplosmiddelen en zuren die het bevat.

Moreel dilemma
Tom Kiel, woordvoerder van Changing Perspective, denkt echter dat het idee weinig kans maakt bij de Brabantse overheid. “Brabant benaderd het probleem nog steeds vanuit een moreel standpunt waarbij drugs afgekeurd worden. Daarom zal deze pragmatische oplossing waarschijnlijk afgekeurd worden. Het is jammer, want het probleem loopt uit de hand. Nog even het drugsafval wordt behalve in de bossen, straks ook in riolen en rivieren gestort”, aldus Kiel.