Aandacht voor gezondheid mensen bij circulaire economie

Europa streeft naar een circulaire economie, waarbij zoveel mogelijk afvalmaterialen worden gerecycled en niets wordt verspild. Echter wijst de gezondheidsraad op risico’s voor de gezondheid van mensen als er door het recyclingproces schadelijke stoffen in plastic speelgoed of voedselverpakkingen terecht komen. Hier moet aandacht aan worden besteed bij het toewerken naar de circulaire economie.

Grondstoffenakkoord
In januari vorig jaar is het Grondstoffenakkoord ondertekent door de Nederlandse overheid en het bedrijfsleven. Doel hiervan is om de productie in het jaar 2050 volledig herbruikbaar te laten zijn. De overheid is druk bezig met de uitvoering plannen om naar dit doel toe te werken.

Verschillende oplossingen
De gezondheidsraad wil dat de gezondheid van mensen ook een belangrijk aandachtspunt bij deze plannen wordt. De Europese Commissie bracht dit onlangs ook ter sprake tijdens een debat om de hiaten in de regelgeving rondom afvalverwerking en -recycling op te lossen. Naast regelgeving is ook kennisontwikkeling essentieel zodat producenten weten hoe ze gevaarlijke stoffen in afvalstromen kunnen meten en volgen. Een andere oplossing zou volgens de gezondheidsraad zijn als producenten productverantwoordelijkheid krijgen. Dit houdt in dat zij niet alleen het product op de markt brengen maar ook de verantwoordelijkheid nemen voor reparaties en recycling.