Vrije handel in afvalmaterialen voor recycling mogelijk in gevaar door Brexit

Volgens jaar is het Verenigd Koninkrijk geen lid meer van de Europese Unie. Wel blijft het land nog tot 2021 lid van de Europese interne markt. Dit houdt in dat de vrije handel in afval voor recycling en terugwinning van grondstoffen tussen het Verenigd Koninkrijk en landen in de EU door kan gaan. Echter vinden branche organisaties dat deze vrije handel ook na 2021 moet worden voortgezet.

Belang vrije handel afvalmaterialen
De handen in afvalmaterialen is namelijk belangrijk voor de circulaire economie. Het Verenigd Koninkrijk kan in eigen land niet alle ingezamelde afvalmaterialen recyclen tot nieuwe grondstoffen, maar moet een deel hiervan daarom exporteren naar andere landen. De milieubelasting die deze export heeft is aanzienlijk lager dan wanneer deze restmaterialen gestort zouden worden. Daarbij heeft het exporteren van afval ook economische voordelen.

Grote gevolgen
Het Verenigd Koninkrijk exporteert jaarlijks 3 miljoen ton aan recyclebaar afval naar de rest van de EU. Bij elkaar is dit ongeveer 1 miljard euro waard. De Vereniging Afvalbedrijven en het Britse Environmental Services Association (ESA) vragen het Verenigd Koninkrijk en de EU om de vrije handel voor afval voor recycling en terugwinning zoveel mogelijk te behouden. De organisaties willen geen invoering van tarieven die deze handel belemmeren. “De Britse regering mag niet uit het oog moet verliezen dat zelfvoorziening, in het bijzonder voor recyclebaar materiaal, nog ver weg is. Daarom is het absoluut noodzakelijk dat op het moment dat het Verenigd Koninkrijk de EU verlaat, de handel in recyclebaar en herbruikbaar afval zo vlekkeloos mogelijk door kan gaan”, aldus Jacob Hayler, directeur van ESA. De brancheorganisaties zijn grote problemen als de vrije handel in afval voor recycling belemmerd wordt. Het Verenigd Koninkrijk zou dan problemen krijgen de recycling percentages te verbeteren of te behouden. Ook zullen er weer meer stortplaatsen gemaakt moeten worden.