Gratis asbest naar milieustraat Twenterand

Vanaf 1 mei voert gemeente Twenterand een nieuwe regeling in rondom het brengen van asbestafval bij de gemeentelijke milieustraat in Vroomshoop. Particulieren mogen afval van een asbestdak gratis aanleveren als het minder dan 35m2 betreft.

Verbod asbestdaken
Met ingang van 2024 komt er een verbod op asbestdaken voor zowel particulieren als bedrijven. Hierbij gaat het om asbest wat in direct contact met de buitenlucht staat. Door asbestdaken te vervangen draagt men bij aan duurzaamheid en een gezonde omgeving. Door het gratis aanbieden van asbest gratis te maken wil de gemeente het vervangen van asbestdaken stimuleren. De gemeente weet niet hoelang ze deze regeling zullen treffen. Volgens de wethouder hangt dit ervan af hoeveel inwoners gebruik maken van het aanbod. Meer informatie rondom de voorwaarden is te vinden op de website van gemeente Twenterand.