Europees Parlement stelt hogere doelen op om circulaire economie na te streven

Het Europees Parlement heeft deze week ingestemd met nieuwe wetgeving op het gebied van afval en recycling. In december vorig jaar was over deze nieuwe wetgeving al een politiek akkoord bereikt. Alle landen binnen de Europese Unie worden verplicht om hogere doelstellingen te stellen binnen het afval- en recyclingbeleid.

Nieuwe doelstellingen
De nieuwe doelstellingen houden in dat er in het jaar 2030 minimaal 70% van het verpakkingsafval gerecycled moet worden, in 2025 moet minimaal 55% van het huishoudelijk afval gerecycled worden of verwerkt tot compost en dit moet in 2035 verder opgehoogd zijn naar 65%, biologisch afbreekbaar afval moet eind 2023 in de gehele EU gescheiden worden ingezameld en de hoeveelheid voedselafval moet gehalveerd zijn in het jaar 2050 (nu 90 miljoen ton per jaar). Deze doelstellingen zijn hoger dan die percentages die momenteel gehanteerd worden binnen de EU.

Circulaire economie
Het Europees Parlement wil dat de afvalverbranding drastisch verminderd wordt zodat Europa een circulaire economie kan worden. Nederland scoort redelijk goed op het gebied van deze doelstellingen en is daarmee goed op weg de nieuwe doelstellingen ook te gaan behalen.