Onderzoek naar concentratie microplastics in oceanen

Het Geomar Instituut heeft onderzoek gedaan naar de hoeveelheid microplastics in het water bij onder andere Hong Kong en Melbourne. De resultaten stellen vast dat er bij Hong Kong 75 deeltjes microplastics per m2 aanwezig zij in het water en bij Melbourne 87 deeltjes per m2. Bij de Australische oostkust en de wateren bij Zuidoost-Azië was de concentratie een stuk lager, namelijk tussen de 39 en 48 deeltjes per m2.

Grote hoeveelheid vervuiling in Europees water
De monsters water zijn verkregen tijdens de Volvo Ocean Race, een bekende zeilwedstrijd rond de wereld. De verklaring voor de hogere concentraties bij Hong Kong en Melbourne is logisch, aangezien het water hier vlakbij het dichtbevolkte land ligt. Er is ook onderzoek gedaan naar microplastics in Europees water. In het gebied waar de Middellandse Zee en de Atlantische Oceaan samenkomen is de hoogste concentratie gevonden, te weten 307 deeltjes per m2.

Microplastics
Microplastics zijn zeer kleine deeltjes plastic (minder dan 5 millimeter) die los terecht komen in het milieu. Deze deeltjes zijn afkomstig van grotere stukken plastic zoals flesjes. Wanneer dit in de natuur wordt gedumpt komt het via rivieren in de grotere wateren terecht waar het door afbraak de microplastics vrijkomen. Deze microplastics kunnen via vissen en andere zeedieren uiteindelijk in de voedselketen terecht komen.

Schadelijke gevolgen
De plastic vervuiling blijft toenemen en dit heeft zeer schadelijke gevolgen voor mens en milieu. Op dit moment drijven er al 1,8 biljoen stukjes plastic in de Grote Oceaan met een totaalgewicht van 80.000 kilo. Wat onderzoekers ook opviel was de grote hoeveelheid plastic voorwerpen wat in de oceaan drijft.