In Haarlem binnenkort één inzamelwagen voor bedrijfsafval

Vanaf juni start gemeente Haarlem met een andere manier van inzamelen van bedrijfsafval. Door het inzetten van één neutrale wagen hoopt de gemeente de uitstoot van schadelijk stoffen te beperken, minder verkeer op de weg te realiseren en winst te verhogen. Met dit plan is Haarlem de eerste gemeente in Nederland waar verschillende bedrijfsafval-inzamelbedrijven gaan samenwerken”, laat Cora-Yfke Sikkema, wethouder van duurzaamheid in Haarlem, weten.

Onnodig veel inzamelwagens
Voor de inzameling van huishoudelijk afval is de gemeente automatisch verantwoordelijk. Maar bij bedrijfsafval ligt dat anders. Bedrijven mogen namelijk zelf de inzamelaar voor hun afval kiezen. Hierdoor rijden er afvalwagens van diverse bedrijven door de gemeente. Ook doordat het verplicht gesteld wordt het afval gescheiden aan te bieden, neemt het aantal ophaalwagens toe. Dit kon anders volgens Sikkema.

Grootschalige samenwerking
Enkele grote bedrijven uit de regio hebben daarom de handen ineengeslagen om de afvalinzameling duurzamer en praktischer te maken. De overeenkomst is ondertekend door GP Groot, Renewi, Suez, Spaarnelanden, Transport Logistiek Nederland en gemeente Haarlem. Het initiatief start met pilotperiode vanaf juni t/m november onder de naam Green Collecting Haarlem. Er gaat in deze periode één inzamelwagen rijden die restafval en papier- en kartonafval ophaalt. Het initiatief komt voort uit de de Green Deal Zero Emissie Stadslogistiek waarmee Haarlem verduurzaming van de gemeente nastreeft. In de toekomst ligt nog het plan om de inzamelwagen elektrisch te maken.