Gemeente Deventer produceert steeds minder restafval

Deventer is koploper op het gebied van het verminderen van restafval. Met maar 86 kg per huishouden per jaar staat de gemeente op nummer 1 van de gemeenten met meer dan 100.000 inwoners. Deze goede resultaten zijn behaald dankzij het Diftar systeem. De gemeentelijke fractie van de ChristenUnie is zeer tevreden. Bovendien is het Diftar systeem relatief goedkoop. De afvalbeheerskosten per woning zijn zelfs met 43 euro per jaar afgenomen.

Ook negatieve geluiden
Toch zijn er ook fracties in de gemeente die minder positief zijn over het Diftar systeem. Zij zien een toename van zwerfafval en afvaldump. Ook is de hoeveelheid grof afval die inwoners jaarlijks gratis mogen storten op de milieustraat in een paar jaar verlaagd van 1000 kg naar nog maar 100 kg. De ChristenUnie neemt ook deze negatieve gevolgen serieus en wil meer inzetten op het tegengaan van afvaldump door de pakkans te vergroten en zwaardere straffen in te zetten. Ook moeten er meer afvalbakken voor de gescheiden inzameling van papier, PMD-afval en restafval komen op openbare plekken en statiegeldheffing op kleine flesjes en blikjes.

Nieuwe milieustraat
Tegenover de huidige milieustraat gaat de gemeente in samenwerking met Circulus-Berkel een nieuwe milieustraat realiseren. De financiering komt gedeelte uit de afvalinkomsten van de afgelopen jaren en de rest willen de twee partijen zelf investeren.