Bezoekersaantal afvalbrengpunt Enschede flink gedaald

Het aantal bezoekers van het gemeentelijke afvalbrengpunten aan de Vlierstraat, de Lenteweg en de Binnenhaven in Enschede is flink afgenomen. Afgelopen jaar was het bezoekersaantal 109.876. Dit is, ten opzichte van 136.543 bezoekers in 2016, een afname van 20%. Een reden voor deze afname zou de invoering van het Diftar systeem kunnen zijn.

Meer betalen
Met de invoer van het nieuwe Diftar systeem werd het stortquotum afgeschaft. Met dit stortquotum mocht elk huishouden in de gemeente Enschede 300 kilo afval per jaar gratis naar de afvalbrengpunten brengen. De kosten hiervan werden doorberekend in de vaste afvaltariven. Het diftar systeem gaat uit van het principe ‘de vervuiler betaalt’. Het afval brengen kost nu 1,50 euro per tien kilo. Dit kan al snel oplopen. Voor het brengen van een oude bank van 60 kilo betaalt een bezoeker nu dus 9 euro.
Wat vooral opvalt is dat de hoeveelheid grof vuil wat gebracht is sterk is afgenomen. Mogelijk komt dit doordat er minder bedrijfsafval naar het afvalbrengpunt wordt gebracht. Ook is er meer naar de kringloopwinkels gebracht. Het is niet duidelijk of er ook een toename is in de hoeveelheid illegaal gedumpt afval. De vuilniswagens van Twente Milieu moeten wel opvallend minder vaak grof vuil ophalen aan huis. Dit is waarschijnlijk het gevolg van de voorrijkosten van 45 euro die worden gerekend.

Oude regeling weer terug
Sinds 1 januari dit jaar heeft de gemeente dan ook het stortquotem opnieuw ingevoerd. Elk huishouden uit de gemeente mag jaarlijks 75 kilo afval gratis storten bij de afvalbrengpunten. Hiermee hoopt de gemeente het brengen van afval te stimuleren.