Wijzigingen rondom afvalinzameling Lochem

Vanaf 3 april, de dinsdag na Pasen, gaan er een aantal dingen veranderen aan de afvalinzameling in gemeente Lochem. De grijze container wordt nog maar éénmaal per vier weken geleegd. In het buitengebied gaat een vuilniswagen op afroep rijden en alle huishoudens krijgen een papiercontainer.

Invoer uitgesteld
Het oorspronkelijke plan was om deze wijzigingen afgelopen 1 januari al in te voeren. Echter waren toen nog niet alle besluiten definitief. De gemeente wilde graag alle wijzigingen op hetzelfde moment doorvoeren en heeft daarom besloten de plannen uit te stellen.

Wegbrengen en laten ophalen
Huishoudens die geen extra container voor papier bij hun woning willen, kunnen dit afval ook naar de milieustraat, het brengpunt van Circulus Berkel, de school in Nettelhorst of de containers bij vv Klein Dochteren brengen. Ook restafval kan, indien goed gescheiden, naar de milieustraat worden gebracht zodat ook de grijze container kan worden ingeleverd.
Inwoners die in de buitengebieden van de gemeente wonen kunnen voortaan 24 uur van tevoren aangeven dat de container geleegd moet worden. Dit kan via de app van Circulus Berkel, WhatsApp, de website of door te bellen naar 0900-9552. Dit geldt niet voor mensen die langs een doorgaande weg wonen. Deze huishoudens kunnen de containers gewoon langs de weg zetten aangezien de vuilniswagen hierlangs rijdt op weg naar de huishoudens in de rest het buitengebied.

Financiële gevolgen
De verwachting is dat door de wijzigingen flink bespaart kan worden. Uiteindelijk zal dit voor de inwoners een langere afvalstoffenheffing betekenen. Echter zal dit bedrag juist verhoogd moeten worden als het statiegeldsysteem op PET-flessen en blikjes wordt ingevoerd. De gemeente gaat dan namelijk een lagere vergoeding voor kunststof verpakkingen ontvangen.
Alle informatie rondom de wijzigingen en uitleg over de gevolgen per huishouden krijgen inwoners van de gemeente nog toegestuurd. Hierbij ontvangen alle inwoners ook een nieuwe afvalpas die toegang verleent tot de ondergrondse containers.