Tevredenheidsonderzoek milieustraat Noordwijkerhout

Inwoners van gemeente Noordwijkerhout zijn erg tevreden over de milieustraat op bedrijventerrein Gravendam. Dit blijkt uit een gemeentelijke enquête.

Verbeteringen naar aanleiding van klachten
De milieustraat is november 2016 geopend door wethouder Martijn Bilars. Al kort daarop volgden enkele klachten over de milieustraat. Zo zouden de aanbestedings- en gunningsprocedures niet goed zijn verlopen, de doorstroom verliep problematisch en de wachttijden waren te lang. De gemeente heeft daarom aanpassingen doorgevoerd en in oktober 2017 een enquête afgenomen onder inwoners ter evaluatie hiervan.
Een van de wijzigingen was de inhoud en opstelling van de containers. Bij de containers werd duidelijker aangegeven welke afvalstroom kon worden gedeponeerd. Ook de bebording rond de containers is verbeterd. Het personeel is anders ingezet zodat de doorstroom beter en sneller kon verlopen en daarmee ook de wachttijden verminderden.

Uitkomsten onderzoek
In totaal is de enquête door 155 bezoekers van de milieustraat ingevuld. Er werden vragen gesteld over de wachttijd, de geboden hulp door het personeel, de veiligheid en het gemak bij het brengen van afval. Uit het onderzoek kwam naar voren dat de bezoekers over het algemeen erg tevreden zijn over de gang van zaken op de milieustraat. Een verbeterpunt is de verkeerssituatie bij de ingang en meerdere bezoekers willen graag een uitbreiding van de te brengen afvalstromen. De uitkomsten worden volgende week besproken in de gemeenteraad.