China krijgt ruim 100 biobrandstof installaties

Het Canadese bedrijf Enerkem, dat biobrandstoffen en hernieuwbare chemicaliën produceert, heeft een joint venture samenwerking gesloten met het Chinese bio-industrie bedrijf Sinobioway. De twee organisaties gaan de bouw van ruim honderd biobrandstof installaties in China realiseren voor het jaar 2035. De overeenkomst heeft een waarde van zo’n 81,5 miljoen euro.

Afval verwerken tot biobrandstoffen
Enerkum werkt met de afval-tot-biobrandstof technologie en deze wordt door middel van de samenwerking nu ook in China in gebruik genomen. Met de technologie worden methanol, ethanol en andere chemische tussenproducten geproduceerd uit afval dat niet recyclebaar of te composteren is. Door inzet van deze verwerking wordt de hoeveelheid broeikasgassen die vrijkomen bij het verbranden van afval, aanzienlijk vermindert. Afval krijgt zo alsnog een duurzame bestemming. Door grootschalige inzet van deze technologie zullen de doelstellingen op het gebied van duurzaamheid en milieu behaald kunnen worden in China.