Zwolle sluit zich aan bij duurzame en circulaire initiatieven

Gemeente Zwolle heeft zich aangesloten bij Cirkelstad en bij open innovatiecentrum Agri&Food. Hiermee zet de gemeente grote stappen richting een volledig duurzame economie. Deze initiatieven zijn onderdeel van het plan MKB, Werkgelegenheid en Circulaire stad. Zwolle ondersteunt Cirkelstad dit jaar met 30.000 euro en Agri&Food de komende vier jaar met 80.000 euro.

Biologische en technische recyclen
Door de twee samenwerkingen wil gemeente Zwolle zowel de biologische- als de technische kringloop stimuleren. In de biologische kringloop gaat het erom dat restproducten weer terugkomen in de natuur. Dit gebeurt in het innovatiecentrum met voedingsresten en andere biologische reststromen. Bij de technische kringloop ligt de focus op een hoogwaardige manier van afvalverwerking zodat materialen weer hergebruikt kunnen worden.
Cirkelstad is een landelijk netwerk van verschillende publieke partijen, ondernemers en organisaties. Samen werken zij aan het terugdringen van de hoeveelheid afval. Dit richt met name op het circulair maken van de bouwsector door bij het slopen van gebouwen de materialen opnieuw in te zetten.
Agri&Food verwerkt diverse biologische reststromen. Hierbij komt biomassa vrij wat zeer geschikt als vervanger voor fossiele grondstoffen.

Impuls op circulair gebied
Wethouder van Economie René de Heer legt uit waarom deze stap van de gemeente zo belangrijk is. “Er is momenteel heel veel aandacht voor een circulaire economie, zowel vanuit de markt als vanuit de overheid. Maar er is een ‘kip of het ei’ probleem De markt wil alleen aanbieden als er vraag is, inkopers zoals gemeenten willen alleen aankopen als er aanbod is. Door deze twee samenwerkingen hopen wij als gemeente de ontwikkelingen op dit gebied een impuls te geven”, aldus De Heer.