Inwoners Coevorden produceren opvallend veel afval

De inwoners van gemeente Coevorden zijn de grootste afvalmakers van Nederland. Elke jaar produceert elke inwoner gemiddeld zo’n 823 kilo afval.

Mijlenver van landelijke doelstellingen
Andere gemeenten die hoog scoren in de hoeveelheid geproduceerd afval zijn Emmen en Hoogeveen. Maar met hun respectievelijk 580 en 573 kilo per inwoner komen zij nog niet in de buurt van Coevorden.
Met deze cijfers is er nog een lange weg te gaan naar de Nederlandse doelstelling van 100 kilo/inwoner/jaar in het jaar 2020. Er moeten drastische verandering gaan komen in de gemeente.

Maatregelen aanscherpen
Fractieleider van de VVD, Laurent Zeegers, heeft in de commissievergadering van de gemeente vragen gesteld aan de wethouder. “Hoe kan het dat er in onze gemeente zoveel afval is? Wellicht worden deze cijfers verhoogd doordat inwoners uit omliggende gemeenten hun afval bij onze milieustraat dumpen? We moeten hier echt iets aan doen”, aldus Zeegers.
Ook wethouder Huizing is het hiermee eens. "Het kan niet zo zijn dat een inwoners uit onze gemeente zo aanzienlijk veel meer afval produceert dan inwoners uit bijvoorbeeld Emmen of Hoogeveen. We gaan intensievere legitimatiecontrole inzetten bij de toegang tot de milieustraat. Dit wordt al gedaan, maar dit moet misschien aangescherpt worden. Ook moeten we alert zijn of het echt enkel particulieren zijn die afval aanbieden, of dat er toch ook bedrijven hun afval hier storten”, laat Huizing in de vergadering weten. Daarnaast hoopt de wethouder dat door de invoering van de speciale container aan huis voor plastic, metaal en drankverpakkingen in 2017, het gemiddelde zal dalen. Deze cijfers zijn nu nog niet meegerekend.