Gemeente Leiderdorp test omgekeerde manier van afvalinzameling

Gemeente Leiderdorp wil de afvalverwerking anders gaan aanpakken. De nieuwe manier het ‘omgekeerd inzamelen’. Inwoners kunnen recyclebaar afval in de containers aan huis laten ophalen, en restafval moet worden weggebracht naar de milieustraat. Precies tegenovergesteld aan het voormalig systeem. Het omgekeerd inzamelen is in eerste instantie een pilot en vindt plaats in de wijk ’t Heerlijk Recht.

Drie mini-containers aan huis
Leiderdorp vindt het belangrijk dat afval in de gemeente goed gescheiden wordt. Door de verschillende afvalsoorten aan huis op te halen, wil de gemeente het gemakkelijker voor haar inwoners maken dit te scheiden. Elk huishouden in de pilot wijk krijgt 3 mini-containers, voor PMD, GFT en papier & karton.

Milieuvoordelen en kostenverlaging
De gemeente heeft de ambitie om in 2020 minimaal 75% van het afval gescheiden in te zamelen. Dit doel is gesteld vanuit de Nederlandse Overheid. Het omgekeerd inzamelen is een stap in deze richting. Bijkomend voordeel is dat deze wijze van inzamelen goedkoper is waardoor mogelijk de afvalstoffenheffing verlaagd kan worden.

Proefperiode
De proefperiode duurt tot aan de zomer van 2018. Bij positieve resultaten wordt het nieuwe systeem in geheel Leiderdorp ingezet. Ook de gemeente Oegstgeest en Zoeterwoude gaan op deze manier werken. Gemeente Leiden heeft onlangs nog een andere manier van afvalverwerking ingezet, namelijk de recyclebare stoffen achteraf uit het afval halen in een afvalverwerkingscentrale.