Nieuwe regeling milieustraat Best valt niet goed bij inwoners

Gemeente Best zal per 1 januari 2018 een nieuwe regeling bij de milieustraat invoeren. Inwoners moeten al vanaf de 3e keer dat zij huishoudelijk afval aanleveren, gaan betalen. Alle huishoudens hebben daarvoor afgelopen week een nieuwe milieupas ontvangen. De inwoners van de gemeente zijn fel tegen deze nieuwe regeling.

Meer betalen voor aanleveren van afval
Inwoners van Best mogen in 2018 nog tweemaal gratis hun restafval naar de milieustraat brengen. Vanaf de 3e keer betalen zij voor elke halve kuub een bedrag van vijf euro. Om geen discussie over de hoeveelheid te krijgen heeft de gemeente bij de ingang van de milieustraat een voorbeeld afvalbak van een halve en een hele kuub geplaats. Zo kunnen inwoners goed inschatten hoeveel zij zullen moeten betalen. Bouw- en sloopafval mag in 2018 twintig keer gratis worden aangeleverd. Vanaf de 21e keer betalen inwoners 20 euro per kuub.

Verschillende klachten van inwoners
Op de Facebook pagina ‘Het afval van Best’ verschijnen de afgelopen week vele boze en verontwaardigde reacties. Volgens Bestenaren is deze nieuwe regeling niet goed met hen gecommuniceerd door de gemeente. Inwoners zijn bang dat er meer zwerfafval in hun gemeente zal komen omdat afval wegbrengen zo duur is. Veel afval wordt nu al gedumpt bij appartementen complexen. De gemeente heeft om dit tegen te gaan sloten geplaatst op de rolcontainers en zal in begin 2018 ondergrondse containers gaan plaatsen.
Een probleem waar veel Bestenaren met kinderen tegenaan lopen, zijn de té kleine emmers voor incontinentie-afval. Zij kunnen de luiers van hun kinderen niet goed kwijt. De gemeente komt deze gezinnen tegemoet door hen gratis extra incontinentiemateriaal-emmers aan te bieden. Echter klagen ook eigenaren van katten dat zij hun kattenbakafval niet kwijt kunnen. Zij moeten voor een extra emmer voor restafval een bedrag van 75 euro betalen.