Nederlandse bedrijven scoren goed op recycling verpakkingen

Nederlandse bedrijven die gebruik maken van verpakkingen in hun productie zijn goed bezig op recyclinggebied. Uit onderzoek is gebleken dat 73% van deze in 2016 verpakkingen gerecycled werd.

Beter dan de doelstelling
Het percentage is iets waar het Nederlandse bedrijfsleven trots op kan zijn, want het ligt zelfs boven de streef richtlijn van 70%. Wel is er nog werk aan de winkel voor de komende paar jaar. In 2020 ligt de richtlijn namelijk op 75% voor Nederland. Maar het afvalfonds verpakkingen (AFV) verwacht deze doelstelling ruimschoots te gaan behalen.

Productie van verpakkingen
In ons land zijn er rond de 11.000 bedrijven die verpakte producten op de markt brengen. Het gaat hierbij om verschillende materialen zoals papier, karton, hout, kunststof, glas en metaal. De totale hoeveelheid verpakkingen die op de markt gebracht is in 2016 is 3,14 miljard kilo. Het grootste deel hiervan was papier en karton, op de tweede plaats komt hout en als derde kunststof.

Het AFV
Het AFV is in 2012 opgericht. De organisatie maakt afspraken tussen het Rijk, de gemeentes en de verpakkende bedrijven over de aanpak van het afval. Nederland heeft, als onderdeel van de Europese Unie, een verantwoordelijkheid voor het voorkomen, inzamelen en hergebruiken van afval. Het AFV registreert hierin de hoeveelheid verpakkingen die geproduceerd worden en op welke manier gemeenten en afvalverwerkingsbedrijven de inzamelen, scheiding en recycling van die afval aanpakken. Deze registratie wordt uitgevoerd door de organisatie Nedvang.