Gemeente Asten-Someren maakt hoge kosten voor verbouwing milieustraat

Het plan om de milieustraat aan de Holberg van gemeente Asten-Someren te gaan verbouwen liggen klaar. De kosten hiervoor zullen deels worden verhaald op de inwoners. De tarieven voor entree en afleveren van afval, zullen omhoog gaan. Hoeveel de verhoging zal bedragen is nog niet duidelijk.

Kosten niet geheel gedekt
De verbouwingen gaan in totaal bijna twee miljoen euro kosten. Hiervan gaat 1,7 miljoen naar de nieuwe inrichting en de rest naar de aankoop van extra grond voor de uitbouwing. De werkzaamheden worden deels gefinancierd uit de afvalstoffenheffing en een bijdrage van gemeente Asten. Het tekort wordt dus aangevuld door de tariefverhoging.

Geplande veranderingen
De huidige milieustraat is verouderd, onoverzichtelijk en niet klantgericht, vindt de gemeente. Er zal een uitbreiding komen van 860 m2 grond zodat de indeling verbeterd kan worden. De afvalroutes voor gratis en betaalde afvalstromen, worden van elkaar gescheiden. Ook worden de verhoogde bordes vervangen door kuilen, wat de kans op ongelukken verkleind. De ingangspoort komt meer naar achter zodat er bij drukte minder auto’s staan te wachten op het terrein. Het plan is dat er minder personeel nodig is door de veranderingen. Wat uiteindelijk tot lagere kosten zal leiden.
Ook wil de gemeente een inleverpunt maken wat 24/7 geopend is. Op dit punt worden ondergrondse containers geplaatst welke bewaakt gaan worden met camera’s om afvaldump tegen te gaan.

De verwachting is dat de werkzaamheden in 2019 van start gaan.