Gemeente Enschede overweegt veranderingen omtrent afvalbeleid

Tijdens een vergadering van de gemeente in Enschede kwam echt beleid omtrent het storten van afval ter sprake en de kosten hiervoor.

Verschillende opties, verschillende kosten
Voorheen was er voor inwoners namelijk een gratis stort quotem van 300 kilo. Tegenwoordig betalen inwoners 15 euro per 100 kilo grof vuil. Door inwoners gratis afval te laten storten, wil de gemeente de afval dump tegengaan. Maar deze maatregel heeft wel als gevolg dat alle huishoudens 20 euro per jaar meer gaan betalen voor de afvalbelasting. Er wordt overwogen om daarom een lagere gratis quotem in te voeren. Bij 150 kilo zouden de extra kosten per huishouden 10 euro per jaar worden, en bij 10 kilo is dit 7 euro.

Daarnaast wil de gemeente het voorrij tarief verlagen, wanneer afval aan huis wordt opgehaald. Momenteel kost dit 45 euro, maar de gemeente vindt dat dit ook 20 of 30 euro kan zijn. Echter zal dit ook weer leiden tot een verhoging van de afvalbelasting. Een alternatief is het gratis ter beschikking stellen van een bakfiets met aanhanger waarmee inwoners zelf hun afval naar de milieustraat kunnen brengen. Dit zal betaald worden vanuit wijkbudgetten.

Een andere overweging die de gemeente maakt is het al dan niet gratis verstrekken van milieupassen of de milieupas vervangen door een handige druppel.

De gemeente wil verder kijken of er meer handhaving nodig is in de stad om de afvaldump te beperken. Dit kan gedaan worden door ambtenaren, afvalcoaches of door het plaatsen van bewakingscamera’s. Voor alle opties dat dit zeer grote investeringen zijn.

Voorlichtingscampagne
In Enschede zal verder deze week gestart worden met een voorlichtingscampagne over het scheiden van plastic afval. Afvalcoaches zullen hiervoor langs de deuren gaan.