Afvalinzameling gemeente Lisse

Mensen uit Lisse betalen in het nieuwe jaar €1,55 voor een vuilniszak restafval. Mensen kunnen de ondergrondse restafvalcontainers met een pasje openen en hierna wordt het bedrag direct afgeschreven. Met deze invoering is de omgekeerde afvalinzameling helemaal afgerond.

De gemeente geeft wel een compensatie voor deze nieuwe kosten. De verwachting is dat een gemiddeld gezin niet duurder uit is, aangezien de inwoners 20 procent korting krijgen op de afvalstoffenheffing.

De rijksnorm voor afvalscheiding is voor 2020 75 procent. Door dit nieuwe systeem hoopt Lisse op 58 procent te komen. Wethouder Evert Jan Nieuwenhuis zegt te verwachten dat de tarieven zullen stijgen. Het dumpen van een vuilniszak met 20 cent per jaar en de vaste afvalstoffenheffing met 5 euro per jaar.

De milieustraat in Lisse blijft onbeperkt toegankelijk voor inwoners. Er zal een slagboom geplaatst die geopend kan worden met het afvalpasje. Als het afval gescheiden op de milieustraat wordt aangeboden blijft het gratis. Als het niet gescheiden zijn er wel kosten aan verbonden.