Drinkwater bedreigt door medicijnenafval

Afvalresten van medicijnen komen helaas vaak in het riool, en daarmee in het water terecht. Dit is schadelijk voor levende dieren en platen in het water maar ook een belemmering in de productie van zuiver drinkwater. Elke dag wordt er in Nederland zo’n 427 kilo medicijnresten weggegooid.
European Water Stewardship, Medisch Centrum Leeuwarden (MCL), Water Allinance, Omrin, Wetsus en de Leeuwarder Openbare Apotheken hebben een samenwerking gesloten. De partijen hebben deze week tijdens het symposium Water & Health in het MCL de aftrap gegeven voor het programma ‘MediSchoon’. Vanaf nu kunnen alle inwoners van Friesland met resten van medicijnen naar de openbare apotheken, de milieustraat of apotheekhoudende huisartsen om het afval daar op een veilige manier in te leveren. De campagne heeft als doel het voorkomen dat medicijnen in het milieus belanden. Tijdens het symposium werd de laatste kennis op het gebied van waterinnovaties gedeeld. De ketenaanpak werd toegelicht door het Ministerie van Infrastructuur en Milieu. Ook gaf Omrin meer informatie over de plaats van medicijnen in de afvalscheiding en -verwerking.

Ons drinkwater zuiver houden
De kwaliteit van ons drinkwater wordt bedreigd. Dit komt doordat er steeds meer medicijnen gebruikt worden als gevolg van de vergrijzing en de waterstanden door de klimaatveranderingen laag zijn. Friesland wil dit voor zijn door deze samenwerking tussen partijen te starten met ondersteuning van provincie Friesland en gemeente Leeuwarden. Belangrijke thema’s zijn bewustwording onder inwoners en kennis vergroten bij overheden en betrokken organisaties.