Gemeente Leiden neemt besluiten omtrent afvalinzameling

De inwoners van Leiden krijgen naast de twee rolcontainers die zij al hebben, nog een derde container voor afvalscheiding erbij. In de huidige twee kan men restafval en groente-, fruit- en tuinafval kwijt, en in de derde container kan papier gegooid worden.
Dit besluit is afgelopen dinsdag genomen door het college van B&W. Het doel is dat het scheidingspercentage in Leiden over 5 jaar is toegenomen van de huidige 33% naar 50%. Om dit doel te behalen is alleen de derde rolcontainer niet voldoende. Vanaf nu wordt ook het plastic, metaal en de drinkverpakkingen uit het restafval gescheiden.

Daarnaast onderzoekt de gemeente of het mogelijk is een twee milieustraat te laten bouwen voor de inzameling van grof vuil. Inwoners van Leiden hebben tot 21 november om hierover hun mening te geven bij de gemeente.