Gemeente Halderberge wil meer onderzoek naar verplaatsing milieustraat

De gemeente Halderberge is niet tevreden met de manier waarop buurgemeente Roosendaal de plannen voor de verandering van de milieustraat opdringt. Roosendaal heeft min of meer zelfstandig besloten de milieustraat te verplaatsen naar de Borchwerf. De milieustraat zou onder het motto 2.0 veranderen in een grondstoffencentrum. Gemeente Halderberge wil eerst nog meer inzicht in de financiële gevolgen van deze verandering.

Meer onderzoek
Er zijn verschillende scenario’s uitgewerkt en op dit moment lijkt het meest voor de hand liggend om voor de afvalstromen grof restafval en dakleer 15 cent per kilo te rekenen om de verwerking kostendekkend te krijgen. Hierbij wordt wel een maximaal bedrag van zeven euro per levering gesteld. Echter willen de commissieleden van Beheer en Ontwikkeling van gemeente Halderberge meer inspraak. Uit ervaring blijkt namelijk dat bij het invoeren van betaalde afvalstromen het bezoekersaantal halveert. Maar door het principe ‘de vervuiler betaald’ kan de afvalstoffenheffing gelijk gehouden worden.
Er is echter niet veel tijd meer voor twijfels. De eigenaar van het nieuwe terrein op de Borchwerf wil de grond voor 1 januari aanstaande verkocht hebben, anders gaat de koop niet door. Gemeente Halderberge laat zich echter niet opjagen en heeft gevraagd nog een ander scenario te onderzoeken. Het plan is om op 12 oktober een definitief besluit te nemen.