Gemeente Voorthuizen onderzoekt locaties groendepot en milieustraat

Het groendepot en de milieustraat van gemeente Voorthuizen zullen wellicht verplaats worden naar een nieuwe, meer geschikte locatie. Er blijkt dat afvalscheiding in de gemeente problematisch blijft. Het college van burgermeester en wethouders onderzoekt nu de mogelijkheden. Ook wordt gekeken naar de optie om het groendepot samen te voegen met een ander inleverpunt voor groenafval.

Hinder van verkeer
De huidige locatie van het groendepot, aan de Roelenengweg, is niet geschikt omdat het overlast veroorzaakt voor omwonenden. De locatie is een plek waar veel verkeer langs komt. Doordeweeks rijden vrachtwagens van de gemeente hier af en aan en op zaterdagen staat de parkeerplaats vol auto’s van bezoekers van de sportwedstrijden. Het groendepot hindert dit doordat het parkeerruimte in beslag neemt. De locatie van het groendepot kwam in de gemeenteraad ter sprake aangezien de vergunning afgelopen week herbevestigt zou moeten worden. Dit zal nu dus niet gedaan worden en in plaats hiervan wordt een onderzoek naar een alternatieve locatie in gang gezet.

Afvalscheiding bevorderen
Daarnaast is er vanuit politieke fracties de wens uitgesproken het afval deponeren voor inwoners gemakkelijker te maken, bijvoorbeeld met een mobiele milieustraat of minidepots. De gemeentelijke milieustraat Otelaar wordt namelijk niet veel bezocht door Voorthuizenaren en als gevolg hiervan wordt veel afval niet goed gescheiden. Er klonken echter ook tegengeluiden vanuit andere fracties, bijvoorbeeld dat dit een verhoging van de afvalstoffenheffing met zich mee zal brengen. Er zal onderzocht worden hoe de milieustraat verbetert kan worden en of de locatie geschikt genoeg is.