Nieuwe uitvinden maakt recycling restafval papierproductie mogelijk

Een nieuwe uitvinding op het gebied van recycling maakt het mogelijk om de restproducten van de papierproductie, door middel van pryrolyse, om te zetten in olie en gas. De proefinstallatie die dit kan realiseren is ontworpen door papierfabruik Essity, technologiebedrijf Alucha en Universiteit Twente en staat momenteel in Arnhem. De olie en gas die middels deze installatie geproduceerd worden, kunnen weer ingezet woorden voor de verwarming van de installatie zelf. Zo blijft er geen afval over wat moet worden afgevoerd maar kan dit direct hergebruikt worden.

Hergebruik van restproducten
Bij de productie van producten uit papier, ontstaat een grote hoeveelheid grijs afval bestaande uit vezels, vulstoffen, plastics en metalen. Dit afval, slib genaamd, wordt weggevoerd naar cement- of steenfabrieken of als afval gestort. De nieuwe toepassing maakt het mogelijk om dit slib om te zetten in bruikbare materialen.

Mogelijkheden voor de toekomst
Het proces is vrij ingewikkeld. Het pyrolyse proces houdt in dat dat de lange ketens in het papierafval in een zuurstofarme omgeving van 500 graden Celcuis worden afgebroken tot kleine stukjes zodat er een mengsel ontstaat van koolwaterstofverbindingen. De olie en gas die hieruit ontstaan worden direct weer verbrand en de hitte die hierbij vrijkomt wordt ingezet om de installatie mee te verwarmen. Hierna blijven er mineralen, zoals calciumcarbonaat, uit het papierafval over en kunnen zodoende gerecycled worden tot nieuwe papier.
De toepassing kan naar verwachting de CO-2 productie bij de papierverwerking met wel 20% laten dalen. Er kan zo'n 100 kg slib per uur verwerkt worden. De uitvinders werken momenteel aan een grotere installatie die 1500 kg slib per uur kan verwerken.