Plastic inzamelsysteem heeft geen gunstige effecten op milieu

Uit een onlangs verschenen rapport van Centraal Planbureau is naar voren gekomen dat het huidige plastic-inzamelsysteem geen tot weinige gunstige effecten voor het milieu heeft. Het bureau heeft de overheid opgedragen de inzameling van kunststofafval te staken en in plaats hiervan te gaan zoeken naar alternatieve oplossingen.

Hoge kosten en weinig milieu-opbrengt
Al gedurende lange tijd wordt plastic afval apart ingezameld. Soms in combinatie met blik en drinkpakken. Een deel van de afval wordt gerecycled tot nieuwe kunststofproducten. Echter heeft een groot deel van dit ingezamelde afval een zeer slechte kwaliteit en is hierdoor helemaal niet geschikt voor recycling. Een deel van dit afval wordt dan ook alsnog verbrand.
De uiteindelijke vermindering aan C02-uitstoot door het apart inzamelen van kunststof is verwaarloosbaar. Volgens het Centraal Planbureau zou dit neerkomen op 0,10 tot 0,15 procent. Echter kost het de overheid wel rond de 150 miljoen euro per jaar om het systeem voort te zetten.

Verergering van plastic soep
Erger nog, de huidige afval inzamelmethode kan zelf een negatief effect hebben op de plastic soep (benaming voor de plastic afvalophoping in de zee). Bij veel gemeentes moeten inwoners namelijk betalen voor het inleveren van plastic afval. Doel hiervan is om burgers te stimuleren minder afval te produceren. Maar het gevolg is dat mensen hun plastics bij het gft-afval dumpen om het zo ongemerkt kwijt te raken. Uit onderzoek blijkt ook dat 1 à 2 procent van het gft-afval uit plastic bestaat. Dit vervuilde gft-afval komt via compost in het oppervlaktewater terecht.
Als laatste noemen de onderzoekers dat het huidige inzamelsysteem voor mensen geen stimulans biedt om plastic te recyclen. Behalve het statiegeldsysteem biedt het mensen weinig voordelen.

Toekomst
Wat volgens het rapport wel zin heeft is daarom een uitbreiding van het statiegeldsysteem, aangezien het plastic zwerfafval voor 90% uit verpakkingen bestaat. Gemeentes zouden niet meer moeten aansturen op zo veel mogelijk plastic inzamelen, maar juist een zo hoog mogelijk kwaliteit zodat er meer afval ook daadwerkelijk gerecycled kan worden. Als laatste maatregel moet het gebruik van kunststof door consumenten worden verminderd. Dit zou bereikt worden door strengere regels te hanteren.