Verbouwingen op milieustraat Zuidwolde

Vanaf juli dit jaar is de milieustraat van Zuidwolde gesloten. Afgelopen maanden is de milieustraat gesloopt en het is het terrein klaargemaakt voor de bouw van de nieuwe, moderne en duurzame milieustraat. Deze maand zijn is de bouw hiervan gestart.

Milieustraat was verouderd
De bouw van een nieuwe milieustraat was nodig aangezien de gemeente sinds de bouw van de voormalige milieustraat flink is gegroeid in inwoneraantal. De gemeente telt nu bijna 24.000 inwoners en destijds nog maar 10.000. Dit vraagt om een grotere milieustraat. Ook zijn de regels met betrekking tot het inzamelen van afval veranderd. Er is nu meer aandacht voor gescheiden inzameling, duurzaamheid en recycling.
Op de nieuwe milieustraat kunnen straks 18 verschillende afvalstromen gescheiden worden aangevoerd. De ingang wordt verplaats naar de Slagendijk zodat er meer ruimte voor auto’s op het terrein komt en de wachtrijen zullen afnemen.

Inwoners van gemeente Zuidwolde kunnen komende tijd met hun afval op de milieustraat in Hoogeveen terecht.