Afvalcontainers voor gescheiden inzameling in Gieten

Gieten heeft in het stadscentrum een tiental nieuwe afvalcontainers geplaatst. Deze zijn speciaal ontworpen om de inwoners te stimuleren hun afval te scheiden wij het weggooien. Nog niet eerder stonden afvalbakken voor gescheiden inzameling langs de openbare weg. De gemeente hoopt dat mensen, net als zij thuis gewend zijn, ook op straat hun afval gescheiden gaat weggooien.

De afvalcontainer heeft een speciale bak voor restafval en een voor plastic, metaal en drankenkartons (PDM-afval). In PDM-afval zitten namelijk veel belangrijke grondstoffen die goed gerecycled kunnen worden. Door deze al vanaf de bron te scheiden wordt er veel energie bespaart en verminderd de uitstoot van milieuonvriendelijke stoffen tijdens de verwerking.

De plaatsing van de speciale afvalbakken is op dit moment nog tijdelijk. Einde dit jaar wordt geƫvalueerd hoe het bevalt voor zowel de gemeente als de bewoners. Als de resultaten positief zijn worden er wellicht meer afvalbakken geplaatst.