Onderzoek naar sluiten kunststof verpakkingsketen

Vanuit zowel Europese als Nederlandse doelstellingen wordt er hard gewerkt aan het sluiten van de grondstoffenkringloop en de realisatie van de circulaire economie. De kunststof verpakkingsketen is hierbij een lastig punt. Er is nu een grootschalig integraal onderzoek uitgevoerd door het Kennisinstituut Duurzaam Verpakken (KIDV), om zo meer inzicht te krijgen in deze afvalstroom.

Hoopvolle resultaten
In het onderzoek is onder andere zichtbaar geworden hoe de kunststof verpakkingsketen werkt en ook in welke stadia veranderingen nuttig zouden zijn. Hieruit is gebleken dat er zeker mogelijkheden zijn om deze afvalketen verder te kunnen sluiten tussen 2018 en 2022. Een ander belangrijk gegeven wat het onderzoek liet zien is dat, willen we de kunststofketen volledig sluiten, er maatregelen nodig zijn in andere afvalketens.

Verwerking van kunststof afval
Elk jaar produceren we in Nederland met elkaar zo’n 475 kiloton kunststof verpakkingsafval. Twee derde hiervan in het huishoudelijk afval, en een derde in het bedrijfsafval. Er zijn drie manieren waarop dit afval ingezameld wordt voor recycling, namelijk de bron- en nascheiding in het huishoudelijk afval, via het bedrijfsafval en via het statiegeldsysteem op flessen. In het jaar 2015 is meer dan de helft van het afval op een via een van deze manier gerecycled. Het overige afval wordt meestal verbrand met energieterugwinning in afvalverbrandingsinstallaties. Een klein deel van het afval beland bij het zwerfafval.

Vele belemmeringen voor sluiten keten
De kunststof verpakkingsketen in zeer complex, aangezien verpakking vaak uit verschillende soorten kunststof bestaan die niet altijd goed te scheiden zijn. Ook zijn er talloze inzamelsystemen die per gemeente verschillen. Een sluiting van deze keten heeft positieve effecten voor het milieu. Door kunststof langer in de keten te houden wordt er minder kunststof afval verbrand en zijn er minder virgin-kunststoffen nodig. Ook zijn er economische voordelen, aangezien er een vraaggestuurde markt tot stand zal komen. De vraag naar gerecyclede kunststoffen neemt namelijk toe, maar de technische vereisten en niet-constante stroom hinderen de productie. Ook is het toepassen van gerecyclede kunststoffen in voedselverpakkingen nog niet altijd mogelijk door de Europese wetgeving. Ook is de productie van virgin-kunststoffen momenteel goedkoper aangezien de olieprijzen laag liggen. Dit alles belemmert de toename van het gebruik van gerecyclede kunststoffen.